Sunday, October 30, 2005

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 12-12-2004

1. Αντιμετωπίζεται πνευμονία που υποπτεύεσθε ότι πρόελθε εξ εισροφησεως.Πως θα την θεραπευσετε;

Α. Με αμινογλυκοσιδη
Β. Με σουλφαμεθοξαζολη – τριμεθοπριμη
Γ. Με μακρολιδη
Δ. Με κλυνδαμυκινη και κεφαλοσπορινη 2ης γενιάς
Ε. Με τετρακυκλινη


2. Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ ελκώδους κολίτιδας και νόσου του Cohn;

Α. Το είδος των ελκών
Β. Η πρόγνωση
Γ. Η εντόπιση των βλαβών
Δ. Το είδος της θεραπείας
Ε. Η πιθανότητα εξωεντερικων εκδηλώσεων


3. Που οφείλεται η αιφνίδια εμφάνιση εγκεφαλοπαθειας σε έναν κιρρωτικο ασθενή που ήταν για μακρύ χρονικό διάστημα σε σταθερή κατάσταση;

Α. Σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Β. Σε λοίμωξη
Γ. Σε αιμορραγία του πεπτικού
Δ. Σε ανάπτυξη ηπατωματος
Ε. Σε όλα τα ανωτέρω


4. Οι λευκοκυτταρικοί κύλινδροι είναι συμβατοί με:

Α. Οξεία σωληναριακη νέκρωση
Β. Οξεία διάμεση νεφρίτιδα
Γ. Κυστίτιδα
Δ. Θρόμβωση νεφρικής αρτηρίας
Ε. Νεφρολιθίαση


5. Η νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματωδους λύκου διακρίνεται σε:

Α. Μεσοαγγειακη νεφρίτιδα
Β. Τμηματική εστιακή υπερπλαστικη σπειραματονεφριτιδα
Γ. Διάχυτη υπεραστική σπειραματονεφριτιδα
Δ. Μεμβρανώδη σπειραματονεφριτιδα
Ε. Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές

6. Ποιο από τα παρακάτω δεν αληθεύει για την οστεοαρθρίτιδα;

Α. Μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής
Β. Κύριο ακτινολογικό εύρημα είναι τα οστεόφυτα
Γ. Η πρωινή δυσκαμψία είναι μικρής διάρκειας
Δ. Προσβάλλει συχνά τις μετακαρπιοφαλαγγικες αρθρώσεις
Ε. Συνήθη αίτια δευτεροπαθούς οστεοαρθρίτιδας είναι τα τραύματα


7. Σε ποιο από τα παρακάτω η αρθρική παρακέντηση είναι εξέταση εκλογής;

Α. Σύνδρομο Sjogren
Β. Οστεονεκρωση
Γ. Ινομυαλγια
Δ. Σηπτική αρθρίτιδα
Ε. Ρευματική πολυμυαλγια


8. Ο καρκίνος του στομάχου έχει συσχετισθεί με:

Α. Προηγούμενη γαστρεκτομη
Β. Ανίχνευση ελικοβακτηριδιου του πυλωρού στο γαστρικό βλεννογόνο
Γ. Διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λίπη
Δ. Διατροφή πτωχή σε βιταμίνες
Ε. Όλα τα παραπάνω


9. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις δεν θεωρείται επείγουσα στην ογκολογία;

Α. Εγκάρσια μυελίτιδα
Β. Υπερασβεστιαιμια
Γ. Ανίχνευση ηπατικής μετάστασης
Δ. Εμπύρετη ουδετεροπενια
Ε. Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας


10. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί επιπλοκή της αρτηριακής υπέρτασης;

Α. Ανεύρυσμα αορτής
Β. Στεφανιαία νόσος
Γ. Αθηροσκληρυνση
Δ. Διάταση των κόλπων της καρδιάς
Ε. Άτονα έλκη κνημών


11. Οι παρακάτω καταστάσεις μπορεί να συνδυάζονται με φλεβοκομβικη ταχυκαρδία σε ηρεμία εκτός από:

Α. Πνευμονική συμφόρηση
Β. Υπερθυρεοειδισμός
Γ. Πνευμονική εμβολή
Δ. Ενδοκρανια υπέρταση
Ε. Καταπληξία


12. Τα συχνότερα στηθαγχικα και συγκοπτικα επεισόδια συμβαίνουν σε:

Α. Στένωση μιτροειδούς
Β. Ανεπάρκεια της μιτροειδούς
Γ. Στένωση της αορτής
Δ. Ανεπάρκεια της αορτής
Ε. Στένωση της τριγλωχίνας


13. Τα παρακάτω ισχύουν στην πνευμονική εμβολή εκτός από:

Α. Τα D-Dimers είναι αυξημένα
Β. Το ΗΚΓ είναι πάντα παθολογικό
Γ. Το σπινθηρογράφημα αιματωσης είναι κατά κανόνα παθολογικό
Δ. Η γαλακτική δεϋδρογεναση (LDH) είναι αυξημένη
Ε. Η αγγειογραφία είναι η πιο ειδική εξέταση


14. Λευκωματουρία και κυλινδρουρια είναι δυνατόν να αναβρεθούν σε ασθενή με:

Α. Προηγηθεισα στρεπτοκοκκική λοίμωξη
Β. Παραπρωτεϊναιμια
Γ. Σύνδρομο Fanconi
Δ. Σε όλα τα ανωτέρω
Ε. Σε κανένα από τα ανωτέρω


15. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα θα χρησιμοποιούσατε για την αντιμετώπιση ενός νοσηλευόμενου ασθενούς που παρουσίασε κοιλιακή ταχυκαρδία;

Α. Δακτυλίτιδα
Β. Προπανολολη
Γ. Λιδοκαϊνη
Δ. Βεραπαμιλη
Ε. Διλτιαζεμη


16. Άνδρας 30 ετών διερευνάται για οζο του θυρεοειδούς .Ο πατέρας του έχει πεθάνει από καρκίνο θυρεοειδούς και ο αδερφός του έχει ιστορικό υποτροπιαζούσης νεφρολιθιάσεως τιμή καλσιτονινης είναι 2000 pg/ml (φυσιολογική τιμή <100).Ασβέστιο και φωσφόρος ορού είναι φυσιολογικα.Η επόμενη εξέταση θα πρέπει να είναι:

Α. Υπερηχογράφημα ήπατος
Β. Κατεχολαμινες ούρων
Γ. Κορτιζολη ορού
Δ. Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς
Ε. Αξονική τομογραφία τραχήλου


17. Γυναίκα 69 ετών με καταβολή δυνάμεων και ατομικό αναμνηστικό φυματιώσεως, έχει Α.Π.:100/65 mmHg, Na:129 mEq/L, Cl:100 mEq/L, Ουρία 60 mg/dl.Η πιο πιθανή διάγνωση είναι:

Α. Απρόσφορη εκκριση ADH
Β. Έκτοπη παραγωγή ACTH
Γ. Επινεφριδιακη ανεπάρκεια
Δ. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Ε. Νεφρική σωληνιαριακη οξέωση τύπου ΙΙ


18. Σε ασθενή με υπερασβεστιαιμια ποιο από τα παρακάτω είναι συνηγορητικο υπέρ πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμου και όχι υπέρ υπερασβεστιαιμιας οφειλομενης σε κακοήθεια;

Α. Νεφρασβεστωση
Β. Πολυουρία
Γ. Δυσκοιλιοτης
Δ. Ναυτία
Ε. Οζώδης σκίαση πνεύμονα


19. Αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος μπορεί να εμφανισθούν σε:

Α. Σε λήψη στατινων
Β. Σε μυελουπερπλαστικες νόσους
Γ. Σε λήψη αλλοπουρινολης
Δ. Σε λήψη ερυθροποιητινης
Ε. Στα Β και Δ


20. Ποιο από τα παρακάτω είναι αναστολέας των α-αδρενεργικων υποδοχέων;

Α. Προπανολολη
Β. Κοκαΐνη
Γ. Προζασινη
Δ. Ατενολολη
Ε. Νιφεδιπινη


21. Ασθενής με κίρρωση ήπατος παρουσιάζει μεγάλη αύξηση της α-φετοπρωτεϊνης.Αυτο είναι πλέον πιθανό να οφείλεται σε:

Α. Ανάπτυξη ηπατοκυτταρικου καρκινώματος
Β. Έξαρση της νόσου
Γ. Ανάπτυξη λοιμώξεως
Δ. Ηπατικές μεταστάσεις από καρκίνο του παχεος εντέρου
Ε. Σύνδρομο Budd-Chiari


22. Όσον αφορά τις οστεολυσεις στο πολλαπλουν μυελωμα:

Α. Διαπιστώνονται στο 20% των ασθενών
Β. Συνήθως είναι ασυμπτωματικο ακτινολογικό εύρημα
Γ. Εντοπίζονται κυρίως στις κνήμες
Δ. Εντοπίζονται κυρίως στην σπονδυλική στήλη και στο κρανίο
Ε. Εντοπίζονται κυρίως στο αντιβράχιο


23. Η πνευμονική ινωση αποτελεί αναγνωρισμένη επιπλοκή της :

Α. Βινκριστινης
Β. Κολχικίνης
Γ. Αμιοδαρονης
Δ. Πενικιλίνης
Ε. Ινδομεθακινης


24. Ποια από τις παρακάτω νόσους δεν προκαλεί οζώδες ερύθημα;

Α. Λέπρα
Β. Νόσος του Crohn
Γ. Σακχαρώδης διαβήτης
Δ. Σαρκοειδωση
Ε. Ελκώδης κολίτιδα


25. Σε ασθενή 16 χρονών με ωχρότητα επιπεφυκοτων και οστικά άλγη, που αναφέρει συχνά επεισόδια κοιλιακών αλγών και οσφυαλγίας από ηλικία 5 ετών, ποια είναι κατά την γνώμη σας η πλέον απαραίτητη διαγνωστική εξέταση από τις παρακάτω;

Α. Άμεση αντίδραση Coombs
Β. Έμμεση αντίδραση Coombs
Γ. Μυελογραμμα
Δ. Προσδιορισμός εμμέσου χολερυθρινης
Ε. Ηλεκτροφορηση αιμοσφαιρίνης


26. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασμένο σχετικά με την λιστεριωση;

Α. Μεταδίδεται με τα μολυσμένα τρόφιμα
Β. Παρατηρείται κυρίως σε ανοσοκαταστελμενους ασθενείς
Γ. Συνήθως εκδηλώνεται ως σήψη ή ως μηνιγγίτιδα
Δ. Αντιμετωπίζεται με χορήγηση κεφαλοσπορινης
Ε. Η διάγνωση τίθεται με καλλιέργεια αίματος ή ΕΝΥ


27. Το σύνδρομο του νοσουντος φλεβόκομβου χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω εκτός από:

Α. Διαλείπουσα ή συνεχής φλεβοκομβικη βραδυκαρδία
Β. Υπερευαίσθητο καρωτιδικό κόλπο
Γ. Φλεβοκομβικη παύση
Δ. Επεισόδιο ταχυαρρυθμιας
Ε. Φλεβοκομβικο αποκλεισμό


28. Ποιο από τα παρακάτω αποκλείει την διάγνωση της φυματιώδους μηνιγγίτιδας;

Α. Αρνητική φυματινοαντιδραση Mantoux
B. Πολύ χαμηλή τιμή γλυκόζης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Γ. Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα
Δ. Φυσιολογική αξονική τομογραφία εγκεφάλου
Ε. Κανένα από τα παραπάνω


29. Δεν αποτελεί αίτιο θρομβοπενιας:

Α. Η διάχυτη ενδαγγειακη πήξη
Β. Η θρομβωτικη θρομβοπενικη πορφύρα
Γ Η ιδιοπαθής θρομβοπενικη πορφύρα
Δ. Η πορφύρα Henoch-Schonlein
Ε. Το σύνδρομο Evans


30. Όλες οι παρακάτω αποτελούν εκδηλώσεις του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου εκτός από:

Α. Αλλαγές συνηθειών του εντέρου
Β. Κωλικοειδη κοιλιακά άλγη
Γ. Αίσθημα ατελούς κένωσης
Δ. Απώλεια αίματος από το ορθό
Ε. Κοιλιακή διάταση


31. Η αγκυλωτικη σπονδυλίτιδα χαρακτηρίζεται από :

Α. Χαμηλή ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
Β. Ra test θετικό
Γ. Υψηλή συχνότητα του HLA-B27
Δ. Εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας
Ε. Όλα τα παραπάνω


32. Στο σύνδρομο Gilbert παρατηρείται:

Α. Αυξημένη αλκαλική φωσφαταση
Β. Αυξημένες τιμές τρανσαμινασων
Γ. Αυξημένη έμμεση χολερυθρινη
Δ. Παράταση χρόνου προθρομβίνης
Ε. Υπολευκωματιναιμια


33. Ο λιγότερο συχνός παθογόνος μικροοργανισμός στην λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα είναι:

Α. Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος
Β. Ο εντερόκοκκος
Γ. Ο επιδερμικός σταφυλόκοκκος
Δ. Ο πρωτεας
Ε. Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας


34. Τα παρακάτω ισχύουν για το σκληρόδερμα εκτός από:

Α. Δέρμα σκληρό , πρόσωπο ανέκφραστο
Β. Ελάττωση κινητικότητας του οισοφάγου
Γ. Μη ειδική ηπατίτιδα
Δ. Διάμεση ινωση των κυψελιδικών διαφραγματων
Ε. Μυοκαρδιοπάθεια


35. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα αιτία της δευτεροπαθούς υπέρτασης;

Α. Στένωση νεφρικών αρτηριών
Β. Φαιοχρωμοκυττωμα
Γ. Νόσος Addison
Δ. Σύνδρομο Cushing
Ε. Πρωτοπαθής αλδοστερονισμος


36. Ένα από τα παρακάτω δεν ανευρίσκεται στην απλαστικη αναιμία:

Α. Ελλατωση αιματοκρίτη
Β. Λευκοπενια
Γ. Θρομβοπενια
Δ. Δικτυοερυθροκυτταρωση
Ε. Αύξηση του λίπους στο μυελό των οστών


37. Ένα από τα παρακάτω δεν προκαλεί ερυθροκυτταρωση:

Α. Νεόπλασμα νεφρού
Β. Έλκος στομάχου
Γ. Πολυκυστικοι νεφροι
Δ. Μεγάλο υψόμετρο
Ε. Κάπνισμα


38. Η θεραπευτική αγωγή στην χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να περιλαμβάνει όλα εκτός από:

Α. Αμινοφυλλινη
Β. Διουρητικά
Γ. Δακτυλίτιδα
Δ. Αναστολείς μετατρεπτικου ένζυμου (α-ΜΕΑ)
Ε. Μικρές δόσεις β-αποκλειστων


39. Ποιο από τα παρακάτω σημεία δεν αποτελεί εύρημα στην πνευμονία;

Α. Επικρουστικως αμβλύτητα
Β. Τριζοντες
Γ. Βρογχική αναπνοή
Δ. Φωνητικές δονήσεις ελαττωμένες
Ε. Ελάττωση ή εξάλειψη αναπνευστικού ψυθιρισματος


40. Φάρμακο εκλογής στην θεραπεία της υποξειας θυροειδιτιδας De-Quervain είναι:

Α. Η πρεδνιζολονη
Β. Η κεφουροξιμη
Γ. Η ερυθρομυκινη
Δ. Η αμυκασινη
Ε. Η προπανολολη


41. Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμος παρατηρείται σε:

Α. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Β. IgA νεφροπάθεια
Γ. Πολλαπλουν μυελωμα
Δ. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Ε. Νεφριτιδικο σύνδρομο


42. Κυρια παρενέργεια των αμινογλυκοσιδων είναι:

Α. Η ηπατοτοξικοτητα
Β. Η νεφροτοξικοτητα
Γ. Η υπερκαλιαιμια
Δ. Η υπονατριαιμια
Ε. Η μεταβολική αλκαλωση


43. Το οίδημα των κάτω άκρων είναι παρενέργεια των:

Α. β-αποκλειστων
Β. Αναστολέων του μετατρεπτικου ένζυμου
Γ. Διουρητικών
Δ. Ανταγωνιστών ασβεστίου
Ε. α1-αδρενεργικων αποκλειστων


44. Ο χρόνος προθρομβίνης είναι συνήθως παρατεταμενος σε:

Α. Αιμορροφιλία
Β. Νόσος του Christmas (έλλειψη παράγοντος πήξεως ΙΧ)
Γ. Νόσο του Von Willebrand
Δ. Νόσος του ήπατος
Ε. Θεραπεία με ηπαρινη


45. Στην μακροσφαιριναιμια Waldenstrom μπορεί να υπάρχουν όλα τα παρακατω εκτός από:

Α. Μονοκλωνικη σφαιρίνη IgM κ
Β. Μονοκλωνικη σφαιρίνη IgG λ
Γ. Σπληνομεγαλία
Δ. Λεμφαδενοπαθεια
Ε. Διάταση φλεβών αμφιβληστροειδούς


46. Ποια είναι η πιθανότερη αιτία αιμορραγικού πλευριτικού υγρού;

Α. Υπεζοκωτικες μεταστάσεις από κακοήθες νεόπλασμα
Β. Πνευμονικό οίδημα
Γ. Πλευρίτιδα από πνευμονία
Δ. Πλευρίτιδα από νόσο κολλαγόνου
Ε. Πνευμονική εμβολή


47. Σε ποια από τις παρακατω καταστάσεις δεν αναπτύσσονται στοματικά έλκη;

Α. Ερπητικη λοίμωξη
Β. Υποθυρεοειδισμός
Γ. Κοιλιοκακη
Δ. Σύνδρομο Reiter
Ε. Νόσος Crohn


48. Στη θεραπεία της βακτηριδιακης μηνιγγίτιδας στους ενήλικες:

Α. Ενδορραχιαια έγχυση αντιβιοτικών ενδείκνυται σε λοίμωξη από αιμοφιλο (Haemophilus Influenza)
Β. Η ενδορραχιαια χορήγηση κορτικοστεροειδων βελτιώνει την πρόγνωση
Γ. Η θνητότητα είναι περίπου 1%
Δ. Χορηγούνται αντιεπηλιπτικα φάρμακα προληπτικως
Ε. Η χορήγηση πενικιλίνης αποτελεί ενδεδειγμένη θεραπεία για λοίμωξη με μηνιγγιτιδοκοκκο


49. Η νεφρική προσβολή είναι συχνότερη σε ασθενείς με:

Α. Μη-Hodgin λέμφωμα
Β. Μυελοδυσπλαστικο σύνδρομο
Γ. Ιδιοπαθή μυελοϊνωση
Δ. Πολλαπλουν μυελωμα
Ε. Μεσογειακή αναιμία


50. Η εμφάνιση νευρολογικών συμπτωμάτων είναι χαρακτηριστικό:

Α. Της ιδιοπαθούς θρομβοπενικης πορφύρας
Β. Της θρομβωτικης θρομβοπενικης πορφύρας
Γ. Της ιδιοπαθούς μυελοϊνωσης
Δ. Της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
Ε. Της αληθούς πολυκυτταραιμιας


51. Αιτιολογικός παράγοντας του ερυσιπελατος είναι:

Α. Η ψευδομοναδα
Β. Ο αιμοφιλος
Γ. Ο στρεπτόκοκκος
Δ. Ο πρωτεας
Ε. Η αερομοναδα


52. Ποια από τις κάτωθι παθήσεις δεν σχετίζεται με το κάπνισμα;

Α. Ο καρκίνος του λάρυγγα
Β. Η περιφερική αρτηριοπάθεια
Γ. Η νόσος Parkinson
Δ. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Ε. Η στεφανιαία νόσος


53. Ποια από τις κάτωθι δοκιμασίες είναι η πιο ενδεδειγμένη για την διάγνωση του συνδρόμου Sjogren;

Α. Βιοψία επιπεφυκοτος
Β. Βιοψία σιελογόνου αδένος από το κάτω χείλος
Γ. Αντί-Ro αντισώματα
Δ. Αντί-La αντισώματα
Ε. Μανομετρια του οισοφάγου


54. Ποια εξέταση είναι καταλληλότερη για την διάκριση μεταξύ ενδο- και εξωηπατικης χολοστασης;

Α. Βιοψία ήπατος
Β. Χολοκυστογραφία
Γ. Υπερηχογράφημα
Δ. Επίπεδα γ-GT του ορού
Ε. Καμιά από τις ανωτέρω


55. Στα αιτία της οξείας ηπατικής ανεπαρκείας υπάγονται όλα τα παρακατω εκτός από:

Α. Οξεία ιογενης ηπατίτιδα
Β. Δηλητηρίαση από μανιτάρια
Γ. Σύνδρομο Budd-Chiari
Δ. Νόσος Wilson
Ε. Οξεία δηλητηρίαση από δακτυλίτιδα


56. Ποιο από τα παρακατω δεν είναι σωστό για τη νόσο του Wegener;

Α. Είναι κοκκιωματωδης νόσος
Β. Μπορεί να προσβληθούν οι παραρινικοι κόλποι
Γ. Παρατηρούνται συχνά βήχας, αιμόπτυση και δύσπνοια
Δ. Οι νεφροι προσβάλλονται στους περισσότερους ασθενείς
Ε. Η μονοθεραπεια με κορτικοειδή επιφέρει πλήρη ίαση


57. Στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια δεν παρατηρείται:

Α. Υπερκαλιαιμια
Β. Κατακράτηση νατρίου και ύδατος
Γ. Μεταβολική οξέωση
Δ. Υπερουριχαιμια
Ε. Αλκαλωση


58. Σε ποια από τις παρακατω καταστάσεις η υπεζωκοτικη συλλογή δεν είναι διιδρωμα;

Α. Καρδιακή ανεπάρκεια
Β. Βρογχογενες καρκίνωμα
Γ. Κίρρωση με ασκιτη
Δ. Συμπιεστική περικαρδίτιδα
Ε. Νεφρωσικο σύνδρομο


59. Αίτια κολπικής μαρμαρυγής είναι όλα τα παρακατω εκτός από:

Α. Υποθυρεοειδισμός
Β. Υπερθυρεοειδισμός
Γ. Διατατικη μυοκαρδιοπάθεια
Δ. Αρτηριακή υπέρταση
Ε. Στεφανιαία νόσος


60. Ποιο από τα παρακατω σχετίζεται με την ύπαρξη παράδοξου σφυγμού:

Α. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Β. Συμπιεστική περικαρδιτις
Γ. Πνευμονία
Δ. Μεσοκοιλιακη επικοινωνία
Ε. Θρόμβωση μασχαλιαίας αρτηρίας


61. Ασθενής 46 ετών , αγρότης , προσέρχεται στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό ,ίκτερο ,νεφρική ανεπάρκεια και αυξημένη κρεατινικη φωσφοκιναση (CPK).Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση;

Α. Βρουκελλωση
Β. Πυρετός Q
Γ. Λεπτοσπειρωση
Δ. Τυφοειδής πυρετός
Ε. Κανένα από τα παραπάνω


62. Ασθενής με νόσο Hodgkin παρουσιάζει μονό διόγκωση 3 ομάδων λεμφαδένων άνωθεν του διαφραγματος .Σε ποιο στάδιο τον κατατάσσομε;

Α. Στάδιο Ι
Β. Στάδιο ΙΙ
Γ. Στάδιο ΙΙΙ
Δ. Στάδιο ΙV
Ε. Σε κανένα από τα παραπάνω


63. Η σπογγοειδής μυκητίαση είναι:

Α. Μυκητησιακη λοίμωξη της επιδερμίδας
Β. Καλοήθης όγκος του δέρματος
Γ. Δερματικό λέμφωμα
Δ. Δερματίτιδα
Ε. Μορφή εκζέματος


64. Ποιο από τα παρακατω δεν είναι σωστό σχετικά με τις εκδηλώσεις της ψωριασικης αρθρίτιδας;

Α. Ασύμμετρη ολιγοαρθρικη προσβολή
Β. Συμμετρική πολυαρθρίτιδα με θετικό ρευματοειδή παράγοντα
Γ. Αρθρίτιδα των άπω μεσοφαλαγγικων αρθρώσεων
Δ. Σοβαρή καταστρεπτική πολυαρθρίτιδα
Ε. Σπονδυλίτιδα και ιερολαγονιτιδα με ή χωρίς περιφερική αρθρίτιδα


65. Ποιο από τα παρακατω φυσήματα είναι χαρακτηριστικό της στένωσης της μιτροειδούς;

Α. Φύσημα κορυφής 2/6 διαστολικό που επιτείνεται αμέσως προ του S1 τόνου
Β. Φύσημα δεξιά παραστερνικα 4/6 συστολικό που επεκτείνεται στην δεξιά καρωτίδα
Γ. Μεσοσυστολικο click ακολουθούμενο από 1/6 συστολικό φύσημα στην κορυφή
Δ. Διαστολικό φύσημα decrescendo αριστερά παραστερνικα
Ε. Ολοσυστολικο φύσημα κορυφής με επέκταση στην μασχάλη


66. Σπληνομεγαλία ανευρίσκεται σε όλα τα παρακατω νοσήματα εκτός από:

Α. Μεσογειακή αναιμία
Β. Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Γ. Λοιμώδη μονοπυρήνωση
Δ. Κίρρωση του ήπατος
Ε. Σπλαχνική λεϊσμανίαση

67. Γυναίκα 40 ετών προσέρχεται με πυρετό και διόγκωση των λεμφαδένων της πύλης του πνευμονος .Η βιοψία λεμφαδενος κατέδειξε μη τυροειδοποιημενα κοκκιώματα .Η πιο πιθανή διάγνωση είναι:

Α. Μυκητίαση
Β. Λοιμώδης μονοπυρήνωση
Γ. Φυματίωση
Δ. Σαρκοειδωση
Ε. Λέμφωμα


68. Ποιο από τα παρακατω αντιβιοτικά δεν χρησιμοποιείται στη θεραπεία του μελιταίου πυρετού;

Α. Η ριφαμπικινη
Β. Οι τετρακυκλινες
Γ. Η πενικιλίνη
Δ. Η κοτριμοξαζολη
Ε. Οι αμινογλυκοσιδες


69. Ποιο από τα παρακατω δεν αποτελεί εργαστηριακό εύρημα στην δυσαπορροφηση;

Α. Αύξηση του χρόνου προθρομβίνης
Β. Ελάττωση του ασβεστίου
Γ. Αναιμία
Δ. Ελάττωση της αλβουμινης
Ε. Αύξηση των τρανσαμινασων


70. Ποιο από τα παρακατω αποτελεί ένδειξη επείγουσας αιμοκάθαρσης σε ασθενή με χρονιά νεφρική ανεπάρκεια;

Α. Περικαρδιτις
Β. Υπερκαλιαιμια
Γ. Πνευμονικό οίδημα
Δ. Μονό το Α και το Γ
Ε. Α και Β και Γ


71. Ποιο από τα παρακατω δεν ισχύει για τον καρκίνο του ήπατος;

Α. Η κατάχρηση οινοπνεύματος είναι προδιαθεσικος παράγων
Β. Απαντάται συχνότερα σε ασθενείς με ηπατίτιδα Β ή C
Γ. Η παρουσία αυξημένης α-FP είναι διαγνωστική
Δ. Είναι συχνότερος σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος
Ε. Εμφανίζεται συχνότερα με τον ιστολογικό τύπο χολαγγειοκαρκινωματος


72. Ποιο από τα παρακατω δεν αποτελεί αίτιο δευτεροπαθούς σακχαρώδους διαβήτη;

Α. Αιμοχρωματωση
Β. Παγκρεατιτις
Γ. Σύνδρομο Cushing
Δ. Μεγαλακρία
Ε. Προλακτινωμα


73. Ποια είναι η συνηθέστερη εκδήλωση λοίμωξης από τοξόπλασμα σε ανοσοκατασταλμενους ασθενείς;

Α. Σηψαιμία
Β. Λεμφαδενιτις
Γ. Ηπατιτις
Δ. Μηννιγγοεγκεφαλιτις
Ε. Ιριδοκυκλιτις


74. Ποιο από τα κατωτέρω δεν έχει θέση στην επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρής υπερκαλιαιμιας;

Α. Γλυκονικο ασβέστιο
Β. Διττανθρακικα
Γ. Υπέρτονη γλυκόζη και κρυσταλλική ινσουλίνη
Δ. Χλωριούχο ασβέστιο
Ε. β-αναστολείς


75. Ποιο από τα παρακατω προκαλεί πτώση του ST διαστήματος στο ΗΚΓ;

Α. Η ισχαιμία του μυοκαρδίου
Β. Η χορήγηση δακτυλίτιδας
Γ. Η υπερκαλιαιμια
Δ. Το Α και το Β
Ε. Το Α και το Γ


76. Ποιο από τα παρακατω σχετικά με την σπλαχνική λεϊσμανίαση είναι λάθος;

Α. Η νόσος μεταδίδεται με φλεβοτόμους (σκνίπες)
Β. Χαρακτηρίζεται από σπληνομεγαλία
Γ. Η πολυκλωνικη υπεργαμμασφαιριναιμια είναι ο κανών
Δ. Χαρακτηρίζεται από κηλιδοβλατιδωδες εξάνθημα
Ε. Επιπλεκεται από βακτηριακες λοιμώξεις


77. Χαρακτηριστικά της λοιμώξεως από Legionella pneumophilla είναι τα ακόλουθα εκτός από:

Α. Πενιχρή απόχρεμψη
Β. Σπληνομεγαλία
Γ. Υπονατριαιμια
Δ. Διανοητική σύγχυση
Ε. Ανίχνευση του αντιγόνου στα ουρά


78. Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να οφείλεται σε:

Α. Στεφανιαία νόσο
Β. Ρευματικό πυρετό
Γ. Λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα
Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Τίποτε από τα παραπάνω


79. Στην στένωση του ισθμού της αορτής παρατηρείται:

Α. Απουσία των σφίξεων των μηριαίων αρτηριών
Β. Αύξηση της πίεσης πριν από την στένωση
Γ. Δίπτυχη αορτική βαλβίδα
Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Τίποτε από τα παραπάνω


80. Η σημαντικότερη θεραπευτική παρέμβαση στην χρονιά αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι:

Α. Η λήψη θεοφυλλινης
Β. Η λήψη εισπνεόμενων φαρμάκων
Γ. Η οξυγονοθεραπεία κατά την άσκηση
Δ. Η διακοπή του καπνίσματος
Ε. Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης


81. Οι αποφρακτικές απνοιες στον ύπνο μπορεί να συνοδεύονται από τις παρακατω καρδιαγγειακές επιπλοκές:

Α. Καρδιακές αρρυθμίες κατά την διάρκεια του ύπνου
Β. Αρτηριακή υπέρταση
Γ. Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
Δ. Μονό το Α και Γ
Ε. Τα Α, Β και Γ


82. Στην κεχροειδη φυματίωση:

Α. Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να είναι αρνητική
Β. Αρνητική δοκιμασία φυματίνης αποκλείει την διάγνωση
Γ. Μπορεί να συνυπάρχει υπονατριαιμια
Δ. Οι ασθενείς μπορεί να μην παρουσιάζουν άλλη συμπτωματολογία εκτός από πυρετό
Ε. Τα Α, Γ και Δ


83. Ποιος από τους παρακατω συνδυασμούς δεν ισχύει;

Α. Στεατορροια – Δυσαπορροφηση λίπους
Β. Υποασβεστιαιμια – Τετανια
Γ. Υπολευκωματιναιμια – Οιδήματα
Δ. Οστικά άλγη – Δυσαπορροφηση βιταμίνης D
Ε. Εκχυμώσεις – Δυσαπορροφηση βιταμίνης Α


84. Ποια από τα παρακατω μπορεί να αποτελούν αιτία δυσκαταποσιας;

Α. Καρκίνος του οισοφάγου
Β. Αμυλοειδωση
Γ. Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός
Δ. Μονό Α και Γ
Ε. Τα Α, Β και Γ


85. Ποιο από τα παρακατω είναι λάθος σχετικά με την νόσο του Crohn;

Α. Είναι ιάσιμος νόσος
Β. Μπορεί να αφορά και τον στόμαχο
Γ. Μπορεί να προκαλέσει συρίγγια
Δ. Μπορεί να εκδηλωθεί ως οξεία σκωληκοειδίτιδα
Ε. Προκαλεί έλκη στο έντερο


86. Στην πρωτοπαθή χολική κίρρωση σχεδόν παθογνωμικο εύρημα της νόσου είναι:

Α. Η ανεύρεση αυξημένης IgM ανοσοσφαιρινης
Β. Η παρουσία αντιμιτοχονδριακων αντισωμάτων
Γ. Η ανεύρεση σημείων υπερσπληνισμου
Δ. Η αύξηση των χολοστατικων ένζυμων (γ-GT και αλκαλικής φωσφατασης)
Ε. Η αύξηση της ολικής χοληστερόλης και των χολοστατικων ένζυμων


87. Ο ασθενής με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα:

Α. Μπορεί να έχει ατροφία υποθεναρος
Β. Ατροφία θεναρος
Γ. Αιμωδία 5ου δακτύλου
Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Μονό τα Α και Γ


88. Ο φαρμακευτικός λύκος σχετίζεται με όλα εκτός από :

Α. Νεφρίτιδα
Β. Αντισώματα έναντι ιστονης
Γ. Λήψη ισονιαζιδης
Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Μονό Β και Γ

89. Στον μεσογειακό τύπο ένδειας της γλυκοζο-6-φωσφορικής υδρογενασης ισχύει ότι:

Α. Κληρονομείται κατά τον αυτοσωμο επικρατουντα χαρακτήρα
Β. Η ένδεια του ενζυμου είναι ομότιμα κατανεμημένη στο σύνολο των ερυθροκυταρων
Γ. Η σχέση μεταξύ ανδρών – γυναικών είναι 3:1
Δ. Η αιμολυση είναι αυτοπεριοριζομενη
Ε. Δεν ισχύει τίποτε από τα ανωτέρω


90. Η πιο συχνή κληρονομική διαταραχή που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης είναι:

Α. Η έλλειψη αντιθρομβινης ΙΙΙ
Β. Ο παράγοντας V Leiden
Γ. Η έλλειψη πρωτεΐνης C
Δ. Η έλλειψη πρωτεΐνης S
Ε. Η δυσινωδογοναιμια


91. Η μεμβρανώδης σπειραματονεφριτιδα:

Α. Συνοδεύεται συχνά από μακροσκοπική αιματουρία
Β. Μπορεί να εμφανίζεται δευτεροπαθως σε ηπατίτιδα Β
Γ. Πολύ σπάνια προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Δ. Είναι δευτεροπαθής στο 90% των περιπτώσεων
Ε. Χαρακτηρίζεται από όλα τα παραπάνω


92. Εάν υποχρεωθείτε να ζητήσετε μονό μια εξέταση για την διάγνωση του υποθυρεοειδισμού ,ποια θα επιλέξετε:

Α. Τον προσδιορισμό της ελεύθερης Τ4
Β. Τον προσδιορισμό της Τ3
Γ. Τον προσδιορισμό της ΤSH
Δ. Την διενέργεια σπινθηρογραφήματος του θυρεοειδούς
Ε. Την διενέργεια υπερηχογραφήματος του θυρεοειδούς


93. Διάχυτη υπεργαμμασφαιριναιμια παρατηρείται σε όλα τα παρακατω εκτός από :

Α. Σπλαχνική λεϊσμανίαση
Β. AIDS
Γ. Πολλαπλουν μυελωμα
Δ. Κίρρωση του ήπατος
Ε. Χρόνια πυελονεφριτιδα


94. Ασθενής 19 ετών προσέρχεται με έντονη καταβολή και υπερχροα ούρα μετά από βρώση κυαμων.Εαν πρόκειται για αιμολυση, αναμένεται να βρεθούν όλα τα παρακατω εκτός από:

Α. Χολερυθρινη στα ούρα
Β. Ελεύθερη αιμοσφαιρίνη στα ούρα
Γ. Αυξημένα ποσά ουροχολινογονου στα ούρα
Δ. Αύξηση της έμμεσης χολερυθρινης στον ορό
Ε. Αυξημένα επίπεδα γαλακτικής δεϋδρογενασης (LDH) στον ορό


95. Ποια εκ των κατωτέρω φαρμάκων είναι δυνατόν να προκαλέσουν υποθυρεοειδισμό;

Α. Ιωδιούχα άλατα
Β. Αμιοδαρονη
Γ. Κλοναζεπαμη
Δ. Διφαινυλυδαντοϊνη
Ε. Όλα τα ανωτέρω


96. Στην οξεία περικαρδίτιδα τα παρακατω πλην ενός είναι σωστά:

Α. Συνδυάζεται πάντα με αύξηση των μυοκαρδιακων ενζυμων
Β. Οι περισσότερες περιπτώσεις ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας αποδίδονται σε φλεγμονή από ιούς
Γ. Η αρτηριακή πίεση είναι μειωμένη σε περιπτώσεις υγρής περικαρδίτιδας με επιπωματισμό
Δ. Ο θωρακικός πόνος που συνοδεύει την νόσο συνήθως μεταβάλλεται με τις αναπνευστικές κινήσεις
Ε. Ο ήχος τριβής ανήκει στα κυρία κλινικά ευρήματα της νόσου


97. Τα παρακατω σχετικά με το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι σωστά εκτός από:

Α. Η διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου βασίζεται κυρίως στο ιστορικό ,στο θωρακικό πόνο, ΗΚΓφημα και στα ένζυμα ορού.
Β. Το έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας συνοδεύει συχνά το έμφραγμα του κατώτερου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας λόγω απόφραξης της στεφανιαίας αρτηρίας
Γ. Στο υπενδοκαρδιο έμφραγμα του μυοκαρδίου προσβολή αφορά ένα τμήμα της υπενδοκαρδιας περιοχής του μυοκαρδίου και το ΗΚΓφημα παρουσιάζει επαρμα Q
Δ. Η αύξηση της κρεατινικης φωσφοκινασης (CPK) παρατηρείται κατά τις πρώτες 4-8 ώρες του εμφράγματος
Ε. Η θρομβολυση τις πρώτες ώρες του εμφράγματος αποτελεί βασική θεραπευτική προσέγγιση του θεράποντος ιατρού
98. Ποιούς ασθενείς προσβάλλει ο κυτταρομεγαλοϊος και προκαλεί σοβαρή απειλητική λοίμωξη;

Α. Χειρουργημένους γενικώς
Β. Καρδιοπαθείς
Γ. Τραυματίες
Δ. Ανοσοκατεσταλμενους
Ε. Όλους τους ανωτέρω


99. Αιμόπτυση ενδέχεται να παρατηρηθεί σε όλα τα παρακατω νοσήματα εκτός από:

Α. Πνευμονική εμβολή
Β. Βρογχιεκτασίες
Γ. Πνευμονική ινωση
Δ. Βρογχογενες ινωση
Ε. Χρόνια βρογχίτιδα


100. Το συχνότερο αίτιο βακτηρίασης μηνιγγίτιδας σε άτομα μέσης ηλικίας είναι:

Α. Staphylococcus aureus
B. Streptococcus pneumoniae
Γ. Neisseria meningitides
Δ. Listeria monocytogenes
Ε. Haemophilus infuenzae