Thursday, October 27, 2005

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

1) Υφέσιμος είναι ο πυρετός που:
α) Έχει θερμοκρασία >38ο C όλο το 24ωρο με διακύμανση 1ο C πάνω ή κάτω.
β) Υπάρχει διακύμανση πάνω από 1ο C.
γ) Έχει ταχεία άνοδο με ρίγος και μετά πτώση στα φυσιολογικά.
δ) Αποτελείται από πυρετικά κύματα 5-7 ημερών με μεσοδιαστήματα φυσιολοτικής θερμοκρασίας.

2) Το σύνδρομο τοξικής καταπληξίας:
α) Οφείλεται σε τοξίνη του σταφυλόκοκκου.
β) Οφείλεται σε τοξίνη της ψευδομονάδας.
γ) Οφείλεται σε τοξίνη του τετάνου.
δ) Οφείλεται σε τοξίνη του Clostridium dificille.

3) Ενδείξεις για συνδυασμό αντιβιοτικών:
α) Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
β) Σε Gram – ενδονοσοκομιακές πνευμονίες.
γ) Σε εμφάνιση πυρετού μετά από χημειοθεραπεία.
δ) Τα α και β.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

4) Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας είναι:
α) Ύψος πυρετού άνω των 38,3ο C.
β) Διάρκεια πυρετού μεγαλύτερη των 5 ημερών.
γ) Αιτία άγνωστη παρά την τριήμερη νοσοκομειακή διερεύνηση.
δ) Τα α και γ.
ε) Τα α και β.
στ)Όλα τα ανωτέρω.

5) Οι β-λακτάμες:
α) Αναστέλλουν τη σύνθεση κυτταρικού τοιχώματος μικροβίων.
β) Καταστρέφουν το κυτταρικό τοίχωμα.
γ) Αναστέλλουν τη σύνθεση πρωτεϊνών.
δ) Αναστέλλουν τη σύνθεση του πυρηνικού οξέος.

6) Για τις αμινογλυκοσίδες ισχύουν:
α) Εκτός από τη νεομυκίνη, χορηγούνται μόνο παρεντερικά.
β) Προκαλούν μη ολιγουρική ΟΝΑ.
γ) Προκαλούν ωτοτοξικότητα.
δ) Τα α και β.
ε) Τα α και γ.
στ)Όλα τα ανωτέρω.

7) Συχνά αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι όλα, εκτός:
α) Χρυσίζων σταφυλόκοκκος. γ) Πνευμονιόκοκκος.
β) Κλεμπσιέλλα. δ) Κολοβακτηρίδιο.

8) Συχνά αίτια δεκατικής πυρετικής κίνησης είναι όλα, εκτός:
α) Φάρμακα. γ) Υποξεία ενδοκαρδίτιδα.
β) Πνευμονικό απόστημα. δ) Hodgkin, non Hodgkin.

9) Για το αντιτετανικό εμβόλιο, ισχύουν:
α) Η προφύλαξη είναι εφ’ όρου ζωής.
β) Αποτελείται από τοξίνη, η οποία έχασε την τοξική ιδιότητά της.
γ) Χορηγείται σε 3 δόσεις.
δ) Δεν δίνει 100% προφύλαξη έναντι του τετάνου.

10) Η συχνότερη νοσοκομειακή λοίμωξη, είναι:
α) Ουροποιητικού. γ) Χειρουργικού τραύματος.
β) Κατώτερου αναπνευστικού. δ) Δέρματος.

11) Συχνά αίτια λοιμώξεων στους ανοσοκατασταλμένους, είναι:
α) Κολοβακτηρίδιο. δ) Τα α και β.
β) Κάντιτα. ε) Τα α και γ.
γ) Απλός έρπης. στ) Όλα τα ανωτέρω.

12) Για την άσηπτη μηνιγγίτιδα ισχύουν:
α) Η καλλιέργεια του ΕΝΥ είναι αρνητική.
β) Συχνή αιτία είναι ιοί.
γ) Αιτία μπορεί να είναι μύκητας.
δ) Τα α και β.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

13) Η οξεία γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλλες:
α) Έχει επώαση από λίγες ώρες έως 2 μέρες.
β) Εμφανίζει αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις.
γ) Συνήθως ιάται αυτομάτως.
δ) Ποτέ δεν υπάρχει πυρετός.

14) Για την βρουκέλλωση, ισχύουν:
α) Ο πυρετός είναι συνήθως κυματοειδής.
β) Υπάρχει λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρηνικό τύπο.
γ) Η ισχυαλγία είναι πολλές φορές το κύριο σύμπτωμα.
δ) Χαρακτηριστικό εύρημα αποτελεί η ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού.

15) Για το εμβόλιο κατά της γρίππης, ισχύουν:
α) Γίνεται υποδόρια.
β) Αποτελείται από στελέχη του ιού της γρίππης Β.
γ) Η διάρκειά του είναι περίπου 2 χρόνια.
δ) Αντένδειξη αποτελεί η αλλεργία στα αυγά.

16) Η ασυμπτωματική μικροβιουρία σε ασθενείς με ουροκαθετήρα:
α) Πρέπει πάντα να θεραπεύεται.
β) Δεν αποτελεί αιτία για χορήγηση αντιβίωσης.
γ) Η χρήση αντιβιοτικών γίνεται στην αλλαγή του καθετήρα.
δ) Η χορήγηση αντιβίωσης γίνεται σε ανοσοκατασταλμένους.

17) Ο πυρετός Q:
α) Είναι αίτιο άτυπης πνευμονίας.
β) Είναι η μόνη ρικετσίωση που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα αρθρόποδα.
γ) Επιπλοκή του αποτελεί η ανικτερική ηπατίτιδα.
δ) Όλα τα ανωτέρω.
ε) Κανένα εκ των ανωτέρω.

18) Η λεγεωνέλλωση:
α) Ανήκει στις τυπικές πνευμονίες.
β) Εμφανίζει υπερνατριαιμία.
γ) Θεραπεύεται με αμινογλυκοσίδη.
δ) Όλα τα ανωτέρω.
ε) Κανένα εκ των ανωτέρω.

19) Η διαφοροδιάγνωση της νόσου της Lyme, περιλαμβάνει:
α) Άτυπη αρθρίτιδα. δ) Όλα τα ανωτέρω.
β) Λοιμώδη μονοπυρήνωση. ε) Κανένα εκ των ανωτέρω.
γ) Οζώδες ερύθημα.

20) Η νόσος του Weil:
α) Οφείλεται σε κλωστηρίδιο.
β) Εμφανίζεται με υψηλό πυρετό.
γ) Εμφανίζεται με αιμοραγική διάθεση.
δ) Ο θάνατος οφείλεται κυρίως σε ΟΝΑ.

21) Για την αλλαντίαση ισχύει:
α) Οφείλεται σε τοξίνες του Clostridium botulinum.
β) Οφείλεται σε τοξίνες του Clostridium dificille.
γ) Εμφανίζεται και με ομαδικές προσβολές.
δ) Η θεραπεία γίνεται με αντιβίωση.
ε) Τα συμπτώματα εμφανίζονται 12 έως 36 ώρες μετά την κατάποση.

22) Οι ιοί Coxsakie:
α) Ανήκουν στο γένος των εντεροϊών.
β) Συνήθως εμφανίζεται με «γρίππη».
γ) Ευθύνονται για το 30% όλων των οξείων προσβολών του μυοκαρδίου.
δ) Όλα τα ανωτέρω.
ε) Κανένα εκ των ανωτέρω.

23) Ερπητοϊοί, είναι:
α) Κυτταρομεγαλοϊός. γ) Coxsakie.
β) Epstein Barr. δ) Ιός ανεμοβλογιάς.

24) Η λοιμώδης μονοπυρήνωση:
α) Εμφανίζεται με 1-2 μήνες επώαση.
β) Μπορεί να εμφανιστεί με γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια.
γ) Η θεραπεία γίνεται με κεφαλοσπορίνη.
δ) Τα α και β.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

25) Η ψιττάκωση:
α) Οφείλεται σε χλαμύδια.
β) Εμφανίζει επίσταξη.
γ) Συνήθως αυτοϊάται.
δ) Εμφανίζεται με άτυπη πνευμονία.

26) Η συχνότερη λοίμωξη σε ασθενείς με AIDS, είναι:
α) Πνευμονία από pneumocystis carinii.
β) Φυματίωση.
γ) Τοξοπλάσμωση.
δ) Γαστρεντερίτιδα από χλαμύδια.
27) Οι άμεσες επιδράσεις του ιού HIV, είναι:
α) Εκδηλώνονται με συμπτώματα, σε 40% των ασθενών.
β) Σύνδρομο άνοιας.
γ) Υπάρχουν ασυμπτωματικές αλλοιώσει σε 80% των ασθενών.
δ) Τα α και β.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

28) Το σάρκωμα Kaposi:
α) Είναι το συχνότερο νεόπλασμα σε ασθενής με AIDS.
β) Έχει σχέση με τον ιό του έρπητα.
γ) Εμφανίζεται με δερματική και σπλαχνική μορφή.
δ) Τα α και γ.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

29) Για την αμοιβάδωση είναι όλα αληθινά, εκτός:
α) Δημιουργεί έλκη στο έντερο.
β) Δημιουργεί ηπατικά αποστήματα.
γ) Η θεραπεία γίνεται με κεφαλοσπορίνη.
δ) Οι διάρροιες είναι αιματηρές.

30) Η λεϊσμανίαση:
α) Έχει μεγάλο χρόνο επώασης.
β) Στην εξέλιξή της εμφανίζονται αιμορραγικές διαταραχές.
γ) Υπάρχει έντονη σπληνομεγαλία.
δ) Τα α και γ.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

31) Οι τετρακυκλίνες:
α) Δεν χορηγούνται σε παιδιά κάτω των 8 ετών.
β) Εμφανίζουν εναποθέσεις στα οστά και τα δόντια.
γ) Δίνονται ως θεραπεία στην ψιττάκωση.
δ) Όλα τα ανωτέρω.
ε) Κανένα εκ των ανωτέρω.

32) Οι μυκητιάσεις:
α) Εμφανίζονται ως επιπλοκή σε χορήγηση ευρέου φάσματος αντιβιοτικών.
β) Εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
γ) Προδιαθεσικός παράγοντας είναι η παρεντερική θρέψη.
δ) Τα α και γ.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

33) Οι λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό:
α) Είναι κυρίως πνευμονίες.
β) Μπορεί να εκδηλώνονται με σύνδρομο που μοιάζει με λοιμώδη μονοπυρήνωση.
γ) Ανήκει στους εντεροϊούς.
δ) Τα α και β.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

34) Για του αιμορραγικούς πυρετούς ισχύουν όλα, εκτός:
α) Υπάρχει υψηλός πυρετός.
β) Ο ιός Hantaan προκαλεί και νεφρικό σύνδρομο.
γ) Εμφανίζονται συμπτώματα από το ΚΝΣ.
δ) Χορηγείται συνδυασμός αντιβιοτικών.

35) Ο ερυσίπελας:
α) Προκαλείται από στρεπτόκοκκο ομάδας Α.
β) Η περιοχή εμφανίζεται και με «φλοιό πορτοκαλιού».
γ) Αντιμετωπίζεται συμπτωματικά.
δ) Τα α και β.
ε) Όλα τα ανωτέρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1)β. 2)α. 3)ε. 4)δ. 5)α. 6)στ. 7)γ. 8)β. 9)β,γ. 10)α. 11)στ. 12)ε. 13)α,γ. 14)α,γ,δ. 15)α,δ. 16)β,γ,δ. 17)δ. 18)ε. 19)δ. 20)β,γ,δ. 21)α,γ,ε. 22)δ. 23)α,β,δ. 24)δ. 25)α,β,δ. 26)α. 27)ε. 28)ε. 29)γ. 30)ε. 31)δ. 32)ε. 33)δ. 34)δ. 35)δ.